Guangzhou Kosda Auto Parts Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Guangzhou Kosda Auto Parts Co., Ltd.
Guangdong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
    Tên triển lãm thương mại: Automechanika Shanghai 2012
    Ngày tham dự: 2012 .12
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
    Giới thiệu: We meet many new customers all over the world in the fair, and our new items was much in demand.
Gửi email cho nhà cung cấp này